5

Projekt "Nie jesteś sama"

Halina Sobańska, prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu


Porady dla organizacji aplikujących do II edycji konkursu "Warto być za!"


Oto porady dla uczestników drugiej edycji konkursu grantowego z punktu widzenia zwycięskiej organizacji:

 • 1. Stwórzcie projekt odpowiadający na problemy społeczne
  • Przed przystąpieniem do pisania wniosku zidentyfikujcie grupę społeczną, która w Waszym regionie rzeczywiście potrzebuje pomocy. Ważne jest też to, żeby precyzyjnie zdiagnozować problemy konieczne do rozwiązania. Dokładne rozpoznanie sytuacji osiągnięcie poprzez przeprowadzenie wcześniejszych badań i analiz, np. wywiadów fokusowy z potencjalną grupą uczestników.
 • 2. Zaproponujcie działania o innowacyjnym charakterze
  • Jest to podstawowe kryterium Zespołu Ekspertów i Radę Programową, którzy decydują o tym, które projekty znajdą się w finale. Ponadto nowatorskie rozwiązania skupiają zainteresowanie mediów i pomagają lepiej promować projekt, co również wpływa na zainteresowanie beneficjentów.
 • 3. Poświęćcie sporo uwagi reklamie i promocji
  • To bardzo ważny aspekt projektu. Należy jak najwięcej i jak najczęściej mówić o Waszym projekcie i podejmowanych w ramach niego działaniach. W ten sposób promowana jest Wasza inicjatywa oraz organizacja.
 • 4. Poświęćcie dużo uwagi przyszłym beneficjentom
  • Ze względu na marginalizowany charakter grup docelowych projektów, należy poświęcić bardzo dużo czasu na promocję projektu wśród potencjalnych beneficjentów oraz ich rekrutację. Zachęcając grupy docelowe do udziału w projekcie, należy mówić językiem ich korzyści.
 • 5. Dobrze przygotujcie budżet
  • Dokładnie przeanalizujcie budżet i wszystkie jego kategorie, aby uniknąć niewłaściwego zaklasyfikowania wydatków. W połowie realizacji budżetu należy zweryfikować wydatki poniesione w poszczególnych kategoriach i rozważyć możliwość dokonania przesunięć tak, aby właściwie wykorzystać przekazane środki.