5

„Zobaczyć barwę, poczuć zapach, usłyszeć dźwięk – zajęcia w sali doświadczania świata”

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę”
Miasto: Wadowice - powiat
Województwo: Małopolskie
Kategoria: 100 tysięcy złotych
www: http:/www.dacszanse.pl

Celem projektu jest zakup wyposażenia do sali doświadczania świata i zorganizowanie zajeć z pedagogiem oraz logopedą w nowopowstałej sali dla 100 beneficjentów ostatecznych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia. Podstawowym kryterium rekrutacji beneficjentów będzie sytuacja finansowa ich rodzin.

Projekt zostanie podzielony na 2 etapy.

  • Pierwszy etap rozpocznie się na początku lutego 2011 r. i będzie prowadzony przez koordynatora projektu. Koordynator wejdzie w kontakt z firmą zajmującą się dostarczaniem oraz montażem wyposażenia sali doświadczania świata. Dokonanie zakupu wyposażenia.
  • Równolegle będą realiozwane zadania w ramach 2 etapu, który rozpocznie się akcją promocyjną. W lutym zostaną opracowane ulotki i plakaty kolportowane w Wadowicach i Oświęcimiu. O realizacji projektu będzie też można przeczytać w prasie. Będzie to początek rekrutacji beneficjentów.

Zajęcia z zakrsu pedagogiki specjalnej i logopedii w ramach sali rozpoczna się w marcu 2011 r. Projekt zakłada 800 h zajęć w sali, w tym 400 h z pedagogiki i 400 h z logopedii.

Terapia w sali doświdczania świata polega na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, relaksu i rozwoju. Techniki terapeutyczne pozwalają na sensoryczną aktywizację dzieci niepełnosprawnych. Taka terapia jest szczególnie przydatna w takich schorzeniach jak: autyzm, zespół downa, ADHD i zaburzenia mowy. Każdy ze 100 beneficjentów ostatecznych będzie miał do wykorzystania średnio 2h zegarowe zajęć w sali w ciagu miesiąca.

Projekt zakłada zatrudnienie 2 pedagogów specjalnych posiadających wykształcenie kierunkowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz 2 logopedów.

Innowacyjność projektu polega na nowatorskim podejściu do terapii osób niepełnosprawnych. Sala doświadczania świata ma być dla dzieci nagrodą. Terapia w niej nie narzuca żadnego sposobu postępowania w trakcie trwania sesji.

Spodziewane rezultaty:

  • Stworzenie i kompletne wyposażenie sali doświadczania świata, w której odbędą się zajęcia z pedagogiem specjalnym oraz logopedą dla 100 beneficjentów ostatecznych projektu;
  • Objecie wsparciem 100 osób niepełnosprawnych;
  • Przeprowadzenie 800 h zajęć ze specjalistami w sali doświadczania świata;
  • Zebranie 100 ankiet ewaluacyjnych od uczestników projektu;
  • Przygotowanie raportu ewaluacyjnego.