10

Marsz po sukces

Nazwa organizacji: Polski Związek Niewidomych
Miasto: Tychy
Województwo: Śląskie
Kategoria: 50 tysięcy złotych
www: http://www.pzn.slask.pl/

Celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego inwalidów wzroku. Projekt skierowany jest do 12 osób niewidomych i słabowidzących z powiatów: tyskiego, bieruńsko-ledzińskiego i mikolowskiego. Są to osoby ubogie.

W ramach projektu zostaną podjete nastepujące działania:

 • rekrutacja – informacja o projekcie zostanie przekazana do kół polskiego zwiazku niewidomych. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o wcześniej przygotowany regulamin;
 • organizacja spotkania inaugurującego projekt – wezmą w nim udział wszyscy beneficjenci, instruktorzy prowadzący poszczególne szkolenia i kadra zarządzająca Projektem, a także lokalne media;
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności beneficjentów:
  - szkolenia z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem programów udźwiekowiających lub powiekszajacych system Windows. Zajęcia będą odbywały się w 4 trzyosobowych grupach. Do szkoleń zostanie wykorzystany sprzęt komputerowy należący do PZN. Beneficjenci będą mogli również szkolić się na własnych laptopach.
  - indywidualne szkolenie w zakresie orientacji przestrzennej. Zajęcia te maja na celu zwiekszenie samodzielności i niezależności poprzez naukę poruszania się z białą laską. Prowadzone będę indywidualnie w miejscu zamieszkania beneficjenta. Każdy uczestnik projektu przejdzie 20 h takiego szkolenia.
  - szkolenie w zakresie nauki pisma punktowego Braille’a. Zajęcia odbeda się w 6-osobowych grupach w wymiarze 48 h dla każdej z nich.
  - szkolenie w zakresie czynności dnia codziennego i samoobsługi. Podczas zajęć beneficjenci będą uczyć się wykonywania metodami bezwzrokowymi takich czynnosci jak np. parzenie kawy i herbaty, przygotowywanie posiłków, pranie, obsługa zegarków brajlowskich, szycie, podpisywanie się, rozpoznawanie piniędzy i sprzątanie. Każda grupa odbędzie 32 h zajęć.
  - warsztaty psychologiczne – podczas tych zajeć uczestnicy w 6 osobowych grupach będą rozwijać swoje kompetencje w zakresie komunikacji iterpersonalnej oraz poznają techniki radzenia sobie ze stresem. Każda grupa odbędzie 10 h zajęć.
  - poradnictwo zawodowe – doradca zwodowy pomoże uczestnikom zidentyfikować ich predyspozycje zawodowe oraz nakreślić scieżkę zawodowego rozwoju. Dwie 6 osobowe grupy po 6 h zajęć.
  - warsztaty z wizażystą – beneficjenci poznają zasady doboru ubioru stosownie do sylwetki i podstawowe elementy mowy ciała.
 • zorganizowanie konferencji podsumowujacej projekt.

Koordynator przedstawi zebranym podsumowanie projektu.