8

Dziadkowie w sieci

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na rzecz ludzi w podeszłym wieku „Dar serca”
Miasto: Tychy
Województwo: Śląskie
Kategoria: 50 tysięcy złotych
www: brak

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu osób starszych. Projekt skierowany jest do 2 grup uczestników, między którymi występują różnice conajmniej jednego pokolenia. Są to pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” dla ludzi starszych oraz Wychowankowie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego dla dzieci z zaburzonym zachowaniem.

Głównymi działaniami w projekcie będą m.in. prowadzenie zajęć obsługi komputera, w których to zajęciach obie grupy wiekowe będą uczestniczyć razem. Młodzi ludzie doskonale orientują się w obsłudze komputera i to oni właśnie /pod kierunkiem informatyka/ będą wprowadzać ludzi starszych w świat Internetu. Kolejnym elementem projektu jest aktywizacja ruchowa i kulturalno – oświatowa grupy starszej.

Innowacyjnym podejściem w tym projekcie jest na pewno metoda pracy dzieci ze starszymi, w której istotne jest, że to właśnie dzieci będą swoistymi „przewodnikami” po świecie Internetu, będą uczyły tajników obsługi komputera. Wpływa to na wzrost poczucia własnej wartości u dzieci, ale także przyczynia się do wzrostu poczucia akceptacji przez innych i dostosowania do wyzwań obecnego świata u osób starszych. Z kolei starsi będą „życiowymi przewodnikami” dzieci w oparciu o swoje doświadczenia i wiedzę.

Uczestnicy zajęć będą rekrutowani z pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” dla osób starszych. W założeniu ma być to grupa 15 osobowa.

Zakres działań:

  • Zajęcia komputerowe. Dzięki tym zajęciom możliwe będzie obalenie mitów i stereotypów dotyczących postrzegania ludzi starych przez młodzież i odwrotnie. Wspólna aktywność i nauka będzie dotyczyć głownie obsługi komputera i wszystkiego, co z tym związane. W przeciwieństwie do informatyków, dzieci używają prostych słów, potrafią bardzo zrozumiale wytłumaczyć obsługę komputera, jak się zalogować, który „guziczek” wcisnąć.
  • Aktywizacja kulturowa. Uczestnicy zajęć będą w czasie realizacji programu chodzili do kina, teatru, tym samym będą poszerzać własne horyzonty myślowe oraz uczestniczyć w życiu kulturalnym.
  • Aktywizacja fizyczna. Zajęcia w projekcie są zorientowane na usprawnianie marszu z kijkami Nordic Walking. Taki rodzaj sportu jest skierowany na poprawę funkcjonowania układu oddechowego i krążenia, zapobiega schorzeniom kręgosłupa, przeciwdziała osteoporozie, czyli ma pozytywny wpływ na stan psychofizyczny osób starszych.
  • Wycieczki. Ukierunkowane będą na integrację, promocję zdrowego stylu życia, poznanie dorobku kulturalnego regionu krakowskiego. Uczestnicy będą mieli okazję lepiej się poznać i zobaczyć nowe miejsca i zabytki.
  • Impreza plenerowa. Na zakończenie projektu odbędzie się piknik dla uczestników projektu, podczas którego beneficjenci wykażą się swoimi umiejętnościami zdobytymi w trakcie realizacji programu. Zostaną też wręczone nagrody dla dzieci i osób starszych.

Spodziewane rezultaty:

  • Powstaną dwie 15 osobowe grupy ludzi starszych i dzieci. 15 osób nauczy się posługiwać komputerem i Internetem, natomiast 15 dzieci pogłębi swoją znajomość świata informatyki.
  • Odbędą się 2 wycieczki oraz 2 wyjścia do kina i 2 wspólne wyjścia do teatru. Na zakończenie projektu odbędzie się piknik.