7

akademia przyszłości – każde dziecko ma prawo do sukcesu

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie wiosna
Miejsce: 11 miast wojewódzkich
Kategoria: 100 tysięcy złotych

www: http://www.wiosna.org.pl

Celem projektu jest pomoc dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez wyrównanie ich szans edukacyjnych. Beneficjentami jest młodzież szkolna ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów blokowisk dużych miast. W 2011r. w akademii przyszłości weźmie udział 1000 dzieci.

Głównym działaniem projektu są zajecia prowadzone przez wolontariuszy-studentów. Dodatkowo, organizowane są cykliczne zajęcia integracyjne, wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Zgłoszony projekt jest częścią całorocznego programu dla dzieci organizowanego od 2003 r.

AP jest programem wyrównywania szans. Za nabór dzieci do projektu odpowiedzialny jest pedagog szkolny z placówki biorącej udział w projekcie (obecnie 70 szkół w całym kraju). Do projektu trafiają dzieci z różnych środowisk: rodzin wielodzietnych, niepełnych, ubogich, rozbitych, patologicznych itp.

 • Zajęcia integracyjne dla dzieci – pakiet wiosenny.
  W ramach tego działania każde dziecko wraz z wolontariuszem bezpiecznie spędzi czas wychodząc do kina lub teatru. Dzieci otrzymają także indywidualne drobne upominki.
 • eventy dzień dziecka i gala sukcesów.
  - z okazji dnia dziecka dla wszystkich uczących się w Akademii organizowane są wspólne zajęcia integracyjne w obiektach rozrywkowo-kulturalnych, wraz z wolontariuszami.
  - Gala sukcesów – to uroczyste wydarzenia kończące naukę w AP w danym roku szkolnym organizowane w każdym z 12 regionów. Gala organizowana w Krakowie ma charakter ogólnopolski – przyjadą na nią delegacje (2 osoby) z pozostałych 11 regionów. Podczas gali dzieci otrzymają symboliczną nagrodę i dyplom. Gala to jedyne takie wydarzenie w Polsce, podczas którego dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym będą przedstawiane i traktowane jak bohaterowie-gwiazdy.
 • pilotażowe spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców dzieci biorących udział w ap - przedmiotem spotkań będzie pomoc psychologiczna dla rodziców dzieci bioracych udział w AP.

Projekt obejmuje dzieci i rodziców długofalowym i kompleksowym wsparciem. Podstawowym działaniem relizujacym cel projektu jest indywidualna praca wolontariuszy z uczniami. Założeniem akademii jest, że tutor bazuje nie na brakach a na mocnych stronach dziecka. Lekcje mają charakter wychowawczy: uczą dzieci szacunku do samych siebie, wiary we własne siły i sens edukacji. W osobie tutora dziecko zyskuje istotny wzorzec, którego często brakuje w jego rodzinnym domu.

Spodziewane rezultaty:

 • 1000 dzieci objętych pomocą w 2011 roku
 • 1000 wolontariuszy pracujacych z dziećmi
 • 10 000 zajeć indywidualnych w sumie
 • 70 szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w programie
 • min. 2000 upominków
 • 12 gal sukcesu
 • 6 spotkań informacyjno-doradczych dla rodziców.