Inicjatywa Warto być za!

Inicjatywa społeczna „Warto być za!” ruszyła w czerwcu 2006 r. Została stworzona z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, żyjących poza nawiasem społeczeństwa lub tych zagrożonych marginalizacją. Głównym elementem programu jest konkurs dla organizacji pożytku publicznego na projekty związane ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa. Program zorientowany jest na promowanie projektów długotrwałych.

Intencją inicjatywy społecznej "Warto być za" jest wsparcie obywateli, którzy z powodu ubóstwa nie mogą uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego - gospodarczych, politycznych czy kulturowych.

Celem inicjatywy jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów adresowanych do najbiedniejszych. Pośrednim celem jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez włączenie w działania społeczności lokalnych.

W ramach akcji zostanie ogłoszony konkurs. Jego przedmiotem będzie wyłonienie i realizacja projektów mających na celu promowanie i wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz poprawy jakości życia osób, które z powodów będących poza ich kontrolą nie mogą uczestniczyć w normalnych aktywnościach w społeczeństwie.

data działanie
7 maja 2010 Konferencja prasowa w Warszawie inaugurująca V edycję konkursu projektów w ramach inicjatywy "Warto być za!"
7 maja – 16 lipca 2010 Przyjmowanie wniosków od organizacji pożytku publicznego
sierpień - wrzesień 2010 Ocena wniosków przez Zespół Ekspertów, przygotowanie rankingu
początek października 2010 Nominacja przez Radę Programową projektów, które zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej
listopad 2010 Głosowanie przez opinię publiczną
grudzień 2010
  • Podsumowanie wyników
  • Organizacja konferencji prasowej połączonej z galą finałową i ogłoszenie zwycięzców
styczeń 2011 Podpisanie umów z laureatami konkursu, przekazanie środków finansowych
luty - lipiec 2011 Realizacja zwycięskich projektów
sierpień 2011 Przedstawienie przez laureatów sprawozdań finansowego i merytorycznego

Zobacz film