5

„Radosne Maluchy”

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „Spoza”
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Kategoria: 50 tysięcy złotych
www: http://www.spoza.org.pl/

Celem projektu jest objęcie opieką dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodziców. Jego główne założenie to wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie dobrego startu w szkole.

Zajęcia w miniprzedszkolu odbywają się 3 razy w tygodniu. W tym czasie dzieci mają zapewniony ciepły posiłek, są otoczone opieką pedagogów i psychologów, mają zajęcia z logopedą, z muzykoterapeutą oraz dogoterapię. Raz w tygodniu odbywają się warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, gdzie uczą się oni jak wychowywać mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci.

Dzieci i rodzice uczestniczący w naszym projekcie, to często podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to rodziny biedne, z niskim poziomem wykształcenia, często wielodzietne, dotknięte bezrobociem, borykające się z różnymi problemami życiowymi. Pomagamy zwłaszcza dzieciom, bo bieda dotyka je najdotkliwiej.