1

Mała Manufaktura

Nazwa organizacji: Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia
Miasto: Jankowice, gmina Ożarów
Województwo: świętokrzyskie
Kategoria: 100 tysięcy złotych
www: http://www.chlebzycia.org.pl/

Projekt przewiduje zbudowanie systemu rozwijania umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych z elementami treningu pracy. System będzie obejmował kursy, staże, poradnictwo zawodowe dla beneficjentów.

Celem projektu jest aktywna integracja zawodowa poprzez rozbudzenie aspiracji wśród beneficjentów i wzmocnienie ich motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i znajdowania swojego miejsca w społeczeństwie. Dodatkowe działania koncentrują się na poprawie warunków życia i funkcjonowania wykluczonych z powodu ubóstwa członków rodzin wiejskich, zamieszkujących małe i bardzo małe gospodarstwa rolne.

Działania:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie kursów - przeprowadzenie szkolenia zawodowego w branży stolarstwa precyzyjnego, zdobienia przedmiotów drewnianych, kurs haftu i szydełkowania.
  • zorganizowanie i prowadzenie poradni zawodowej - uruchomienie punktu konsultacyjnego ze stałymi dyżurami doradcy zawodowego podczas trwania projektu
  • przygotowanie zawodowe - zorganizowanie stażu dla 8 osób w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy

Beneficjentami są bezrobotni mieszkańcy wsi w powiecie opatowskim, gmina Ożarów, osoby nieaktywne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zagrożone wykluczeniem społecznym, defaworyzwane na rynku pracy (projekt zakłada zorganizowanie trzech kursów, w którym będzie mogło uczestniczyć do 15 osób w każdym).

Bezrobotni beneficjenci projektu, a także osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, dostaną szansę podniesienia kwalifikacji i motywacji, powrotu na otwarty rynek pracy, a osoby które po zakończeniu projektu znajdą pracę staną się motorem zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Poprzez realizację projektu będzie można wykazać w praktyce, że kształcenie się, podnoszenie kwalifikacji ma wymiar praktyczny i materialny oraz przekłada się na jakość życia i wysokość osiąganych dochodów.