3

„Dobry start - Program psychoprofilaktyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych

Nazwa organizacji: Powiślańska Fundacja Społeczna
Miasto: Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Kategoria: 100 tysięcy złotych
www: http://www.pfs.pl/

„Dobry start” pomoże dzieciom i młodzieży ze środowisk marginalizowanych warszawskiego Śródmieścia wkroczyć w życie z większym potencjałem. Udział w prowadzonych zajęciach psychologicznych, edukacyjnych, treningach praktycznych umiejętności, biwakach i obozach pomoże dzieciom i młodzieży rozwinąć swoje możliwości, wyrównać szanse wobec rówieśników, nadrobić zaległości.

Celem projektu jest tworzenie równych szans i reintegracja dla dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych warszawskiego Śródmieścia
Obszar realizacji projektu to rejon dużych kontrastów. Obok bogatego centrum i jego mieszkańców, żyją tu w enklawach biedy marginalizowane rodziny dotknięte bezrobociem, uzależnieniami, przemocą i przestępczością. Dzieci i młodzież z tych środowisk dorastają z wieloma problemami emocjonalnymi, w ubóstwie intelektualnym, kulturowym, poczuciu braku szans wobec rówieśników. Wielu trafia do placówek opiekuńczych pogłębiających ich problemy i braki. Bez pomocy psychologicznej i wychowawczej powielają oni życie swoich rodziców.
Tworząc lokalny system składający się z rówieśniczych grup korekcyjnych w środowisku (Ośrodki Pracy Środowiskowej) oraz placówki kryzysowej i opiekuńczej (Hostel) chcemy pomóc 57 dzieciom i młodzieży.
Udział w prowadzonych w placówkach zajęciach psychologicznych, edukacyjnych, treningach praktycznych umiejętności, biwakach i obozach pomoże dzieciom i młodzieży:

  • poprawić funkcjonowanie społeczne i psychologiczne
  • wyrównać szanse w dostępie do kultury, rozrywki, sportu
  • nadrobić zaległości szkolne
  • przeciwdziałać ich dyskryminacji oraz rozwojowi patologii społecznych
  • reintegrować ze społecznością.