5

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przebudzone Nadzieje"

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w powiecie chodzieskim. W ramach projektu przygotowany zostanie ogród na potrzeby rehabilitacji i zajęć integracyjnych dla najmłodszych. W ten sposób dzieci będą miały możliwość spędzenia wolnego czasu w miejscu bezpiecznym i jednocześnie atrakcyjnym.
Chodzież, woj. wielkopolskie
www: brak

Integracja - szansą na lepsze jutro

Zbudowanie ogrodu dostosowanego do możliwości dzieci niepełnosprawnych, aby wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami mogły podnosić swoje możliwości życiowe - taki jest cel projektu Stowarzyszenia "Przebudzone Nadzieje".

Stowarzyszenie działa przy Ośrodku Dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży. Jego pracownicy prowadzą rehabilitację zmierzającą do lepszego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych. Od lat dostrzegali konieczność utworzenia integracyjnego placu zabaw dla swoich podopiecznych. Wszystko po to, żeby dzieci niepełnosprawne mogły choć na chwilę wyrwać się z poczucia izolacji i spędzić wolny czas w przyjaznym otoczeniu.

Organizacja planuje zbudować ogród, który będzie wpływał na rozwój społeczny i fizyczny dzieci niepełnosprawnych. Dla swoich podopiecznych organizacja przygotuje m.in. integracyjny tor przeszkód z piaskownicą, altanę i lokomotywę z wagonem. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone również dzieci pełnosprawne, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Dla nich z kolei powstanie ścianka wspinaczkowa, stożek z linami i ławki. W ramach projektu zaplanowane zostały różnorodne wydarzenia, mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Będą to m.in. Dzień Rodziny, Dzień Sportu oraz Wakacje na Dzikim Zachodzie.

Budowa integracyjnego placu zabaw jest dużym wyzwaniem dla Stowarzyszenia, gdyż w powiecie chodzieskim dzieci niepełnosprawne nie mają takiego miejsca. Mogą jedynie biernie w poczuciu izolacji społecznej przypatrywać się zabawom dzieci sprawnych, bez możliwości doświadczania radości z korzystania ze sprzętu rekreacyjnego.