4

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w wieku do 18 lat. Dzięki pomocy psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji, edukacji i aktywizacji zawodowej wzrosną szansę osób objętych pragramem na samodzielne i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
Wadowice, woj. małopolskie
www: http://www.dacszanse.pl/

Nie jesteś sam - innowacyjny program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie wadowickim

Przygotowanie Indywidualnych Planów Pracy (IPP) dla dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia Dać Szansę - taki jest główny cel projektu "Nie jesteś sam". Oprócz systematycznych i nieodpłatnych zajęć terapeutycznych na bazie IPP w ramach projektu planowane jest także objęcie wsparciem doradczym rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Projekt jest odpowiedzią na jeden z ważniejszych problemów w prawidłowym funkcjonowaniu społeczności lokalnej, a mianowicie miejsca człowieka niepełnosprawnego w społeczeństwie. Jego celem jest objęcie kompleksowym programem wsparcia niepełnosprawnych w wieku do 18 lat. Dzięki pomocy psychologicznej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej wzrosną szanse dzieci niepełnosprawnych na samodzielne i czynne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Nowatorska metoda Indywidualnych Planów Pracy pozwoli z jednej strony na dokonanie pełnej diagnozy dziecka niepełnosprawnego, a z drugiej obejmie je kompleksowym wparciem w ramach konsultacji indywidualnych i specjalistycznych zajęć grupowych.

Projekt umożliwi również pomoc rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Podczas konsultacji z terapeutami uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a także będą mogli liczyć na wsparcie w trudnych momentach wychowawczych.

Doświadczenia zdobyte przez pracowników Stowarzyszenia podczas realizacji projektu Nie jesteś sam umożliwi objęcie wsparciem większej grupy osób, których dotyczy problem niepełnosprawności.