6

Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu"

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z zakresu kształtowania umiejętności samopomocy oraz pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Pomysłodawca przewidział także obóz terapeutyczny i wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych i zagrożonych dysfunkcjami społecznymi.
Wisznice, woj. lubelskie
www: http://wisznice.com.pl/

Razem łatwiej

Celem projektu "Razem łatwiej" jest kształtowanie umiejętności samopomocy i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom. Ważnym elementem projektu będą również działania terapeutyczno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu organizowane będą warsztaty z udziałem m.in. lekarza, rehabilitanta, pracownika socjalnego, prawnika i psychologa. Spotkania będą miały na celu naukę wzajemnej pomocy oraz postępowania, prowadzącego do zwiększenia umiejętności samoobsługi i większej niezależności, a także do aktywizacji osób chorych.

W ramach projektu zostanie zorganizowany obóz terapeutyczno-rekreacyjny dla 40-osobowej grupy dzieci i młodzieży nad Jeziorem Białym. Podczas obozu zostanie zrealizowany program terapeutyczny z udziałem wykwalifikowanej kadry i psychologa. Program warsztatów przewiduje elementy zdrowego stylu życia i socjoterapii. Program zostanie połączony ze sportem i rekreacją.

Dla uczestników projektu zorganizowany zostanie również wyjazd integracyjno-turystyczny. Weźmie w nim udział 35-osobowa grupy dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i rodzin ubogich. Wyjazd Szlakiem Piastowskim umożliwi pogłębienie wiedzy z zakresu historii. Ponadto zostanie zorganizowany program integracyjny, który stworzy warunki do nabycia umiejętności zachowywania się poza domem, kształtowanie odpowiedzialności, podnoszenia samooceny oraz organizowania czasu wolnego.