9

Specjalny Ośrodek Edukacyjno- Leczniczo- Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących

Celem projektu jest wsparcie 30 kobiet z powiatów pszczyńskiego, bielskiego oraz z Bielska-Białej, które pozostają poza rynkiem pracy lub samotnie wychowują dziecko niepełnosprawne. Dla beneficjentek działań pomocowych zaplanowano: konsultacje z psychologiem, warsztaty i uruchomienie grupy wsparcia.
Rudołtowice, woj. śląskie
www: http://www.zameczek.org.pl/

1. Kobieta 2. Matka 3. dziecka niepełnosprawnego

Projekt 1. Kobieta 2. Matka 3. dziecka niepełnosprawnego przewiduje objęcie wsparciem 30 niepracujących matek dzieci niepełnosprawnych. Poprzez aktywny udział w humorystycznie prowadzonych warsztatach wyzwolą w sobie radość życia, uświadomią własną wartość i nauczą się funkcjonowania w grupie.

Dziecko niepełnosprawne to zwrot, który wzbudza wiele emocji. Obraz jaki roztacza się przed oczami jest wyrazisty i wstrząsający. A w tle? Pochylona pod ciężarem życia matka dziecka niepełnosprawnego. To najczęściej kobiety poświęcają siebie na rzecz swoich dzieci. Rezygnują z marzeń, swoich celów, a ambicje odstawiają na dalszy plan. Projekt przewiduje przemianę zamkniętej w sobie, o niskim poczuciu własnej wartości, skupionej jedynie na niepełnosprawności swego dziecka osoby - w pewną siebie, zorganizowaną KOBIETĘ NA MEDAL. Pracownicy Specjalnego Ośrodka w Rudołtowicach w ramach projektu "1. Kobieta 2. Matka 3. dziecka niepełnosprawnego" zaplanowali dla uczestniczek warsztaty interpersonalne, artystyczne, taneczne i wizażu. Ponadto każda kobieta będzie mogła skorzystać z konsultacji u psychologa. Ważnym elementem programu jest też utworzenie grupy wsparcia dla matek. Pracownicy Ośrodka zapewnią również opiekę dla dzieci uczestniczek projektu, gdy one same będą przebywać na zajęciach.