2

Powiślańska Fundacja Społeczna

Projekt adresowany jest do 40 rodzin (a w tym dorosłych, dzieci i młodzieży), zamieszkujących skupiska biedy na terenie warszawskiego Śródmieścia. W ramach programu organizatorzy zapewnią swoim podopiecznym m.in.: pomoc socjalną, psychologiczną, aktywizację zawodową i społeczną.
Warszawa, woj. mazowieckie
www: http://www.pfs.pl/

Środowiskowy program pomocy dla rodzin wykluczonych społecznie

Pomoc socjalna, psychologiczna, aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wsparcie w wychowywaniu dzieci - takie działania zaplanowali pracownicy Powiślańskiej Fundacji Społecznej w ramach projektu środowiskowy program dla rodzin wykluczonych społecznie.

Projekt adresowany jest do rodzin wykluczonych społecznie, które zamieszkują skupiska biedy warszawskiego Śródmieścia. Działania projektowe obejmą Centrum, Powiśle, Mariensztat, Czerniaków i Solec. Rodziny te borykają się z wieloma problemami socjalnymi, psychologicznymi, brakiem pracy, ubóstwem i ich następstwami, czyli uzależnieniami czy przestępczością. Dorośli, młodzież i dzieci doświadczają poczucia braku szans i izolacji. Ich codzienne życie bardzo różni się od warunków panujących w ekskluzywnym sąsiedztwie centrum stolicy.

W ramach projektu asystenci rodzinni będą wspierali dorosłych, młodzież i dzieci w rozwiązywaniu ich problemów ze sfer socjalnej, zdrowotnej, emocjonalnej, a także w procesie budowania prawidłowych relacji w rodzinie i wychowania dzieci. Zadaniem personelu projektu będzie także zachęcanie beneficjentów do zwiększenia aktywności w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w zajęciach i wycieczkach dla grupy rodziców, organizowanie samopomocy czy przygotowanie festynu dla sąsiadów. Chętni otrzymają także pomoc w zakresie uzupełnienia wykształcenia, poszukiwania i podejmowania pracy.

Szczególną opieką zostaną objęte dzieci. Dla nich będą działać ogniska wychowawcze, które umożliwią im nadrobienie braków w szkole, ale także pozwolą na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami i rozwijanie zainteresowań.