1

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna - "Inicjatywa "Rzeczpospolita Obywatelska Dla Wszystkich"

W ramach projektu zostanie rozbudowany budynek z przeznaczeniem na rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami i zaburzeniami. Beneficjenci działań pomocowych pochodzić będą głównie z ubogich rodzin wiejskich z terenu Orawy.
Jabłonka, woj. małopolskie
www: http://www.psouu.org.pl/

Rozbudowa Barki - to lepsze jutro osób niepełnosprawnych

Wierzymy, że wspólnie zbudujemy dom marzeń - mówią pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce. Ich głównym celem jest rozbudowa istniejącej bazy lokalowej na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem projektu jest długofalowe wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu Orawy. W większości wywodzą się one z ubogich rodzin wiejskich. Działania Stowarzyszenia mają im pomóc wyjść z izolacji i zaistnieć w głównym nurcie życia społecznego. W ramach projektu zostanie przygotowany budynek przeznaczony na terapię i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi kalectwami i zaburzeniami. Ośrodek, którym obecnie dysponuje Stowarzyszenie może udzielić wsparcia jedynie 30 osobom. Potrzeby są jednak znacznie większe. Nowy budynek pozwoli na stworzenie nowych form pomocy osobom niepełnosprawnym, a także dostosowanie oferty zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Dzięki rozbudowie pomoc otrzymają także ci niepełnosprawni, którzy do tej pory oczekują na jakiekolwiek wsparcie. Motto Stowarzyszenie to Otwórzmy przed nimi życie. Projekt Rozbudowa Barki to kolejny przejaw działań Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych.