8

Pogotowie Społeczne

W ramach projektu zostanie przygotowane mieszkanie treningowe dla samotnych matek w trudnej sytuacji życiowej, mieszkających w hostelach dla bezdomnych. Celem projektu jest przygotowanie kobiet do pełnego usamodzielnienia się.
Poznań, woj. wielkopolskie
www: http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/

Trening czyni mistrza

Celem projektu jest utworzenie mieszkania treningowego dla matek samotnie wychowujących dzieci - kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i obecnie mieszkają w ośrodkach dla bezdomnych. Program zakłada przygotowanie beneficjentek do pełnego usamodzielnienia się.

Mieszkanie zostanie oddane do użytku czterem samotnym matkom. Są to osoby, które korzystały ze wsparcia Pogotowia Społecznego i które obecnie posiadają stałe źródło dochodu. Przez sześć miesięcy uczestniczki projektu będą przygotowywać się do pełnego usamodzielnienia się. W tym czasie beneficjentki będą pracowały nad rozwiązaniem swoich problemów życiowych, odbudowaniem morale i motywacją do zmiany swojego życia. Ponadto wraz z asystentem rodzinnym matki będą uczyły się nawiązywać relację z sąsiadami, będą miały możliwość odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań, a także będą poznawały różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Podczas trwania projektu kobiety nauczą się także jak godzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi, a także będą trenować umiejętności systematycznego dbania o rodzinę i dom. Ważnym elementem projektu jest także współpraca uczestników projektu - będą oni wspierać się wzajemnie i pomagać sobie w rozwiązywaniu różnych problemów.
Program jest skierowany do tych kobiet, które mają małe szanse na opuszczenie ośrodka dla osób bezdomnych i pełne usamodzielnienie się. Pobyt w mieszkaniu treningowym pozwoli matkom w bezpiecznych warunkach przygotować się do samodzielnego życia i będzie łagodnym przejściem z życia w ośrodku do pełnej samodzielności i odpowiedzialności za swoje życie.