7

Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego. W ramach działań zaplanowano organizację szkoleń informatycznych. Uczestnicy projektu będą mogli również przystąpić do egzaminów zakończonych uzyskaniem certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).
Jarosław, woj. podkarpackie
www: http://www.jarson73.info/

Warto mieć ECDL

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego. Jego celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów ostatecznych poprzez organizację nieodpłatnych szkoleń informatycznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia informatyczne dla 24 osób niepełnosprawnych. Zajęcia obejmą głównie pakiet MS Office w ramach dwóch poziomów zaawansowania. Uczestnicy projektu wezmą również udział w indywidualnym treningu umiejętności w pracowni komputerowej. Ma to na celu przygotowanie beneficjentów do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

W wyniku realizacji projektu wszyscy uczestnicy szkoleń podniosą swój poziom umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w edukacji, pracy zawodowej i życiu codziennym. Udział w zajęciach nauczy ich poszukiwania potrzebnych informacji, efektywnego przyswajania wiedzy i wykorzystywania jej w przyszłości.

Dzięki nabytym umiejętnościom, potwierdzonym Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych, zwiększą się możliwości znalezienia zatrudnienia w przypadku osób niepełnosprawnych wkraczających na rynek pracy, powracających do pracy po dłuższej przerwie czy poszukujących pracy (również w innych krajach europejskich).