3

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"

"Lepsze jutro" - przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży z dzielnicy Załęże w Katowicach.
Katowice
www: http://www.anioly24.pl/

Z pomocy działającego na obrzeżach Poznania Ośrodka Społeczności Lokalnej "Darzybór" korzystają dziesiątki osób, odrzuconych przez resztę społeczeństwa. Wśród nich są całe rodziny, które walczą o powrót do normalnego życia.

Ośrodek Społeczności Lokalnej działa od lutego. Powstał w rejonie ul. Darzyborskiej. To miejsce, w którym żyją ludzie zapomniani przez resztę społeczeństwa - bywalcy noclegowni, wieloletni bezrobotni, ofiary uzależnień. Okolica nie cieszy się dobrą renomą i w powszechnej opinii budzi lęk. Jej mieszkańcy wydają się być skazani na ludzki ostracyzm. O potrzebie pomocy tym ludziom przekonani są pracownicy poznańskiego Pogotowia Społecznego. To oni byli pomysłodawcami stworzenia Ośrodka Społeczności Lokalnej "Darzybór".

Na pomoc ośrodka mogą liczyć indywidualne osoby, całe rodziny oraz dzieci. W ośrodku powołano trzy zespoły terapeutów, których zadaniem jest opieka nad poszczególnymi grupami osób. Pierwsza zajmuje się przypadkami indywidualnymi. Dla tych osób organizowane są różnorodne zajęcia poradnikowe oraz terapeutyczne. W tej grupie pracują także tzw. streetworkerzy. Są to wolontariusze, których zadaniem jest kontakt z bezdomnymi i zachęcanie ich do korzystania z pomocy ośrodka.

Kolejny zespół, składający się z pracowników socjalnych, psychologa i pedagoga zajął się opieką nad 35 rodzinami i 50 dziećmi. Z myślą o dorosłych prowadzone są zajęcia, które mają pomóc im w przezwyciężaniu problemów dnia codziennego, np. dotyczących relacji z małżonkiem czy dziećmi. Natomiast dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych z udziałem psychologa i pedagoga. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym odbywają się w ramach spotkań w Klubie Malucha. Starsze przynależą do Klubu Młodzieżowego.

W Ośrodku Społeczności Lokalnej "Darzybór" działa jeszcze jeden klub. To Klub Lokalny - miejsce, gdzie każdy może przyjść, porozmawiać z sąsiadem, poczytać gazetę czy książkę z biblioteki. W klubie odbywają się spotkania miłośników kina, warsztaty filmowe i fotograficzne. Tutaj powstaje także Lokalna Gazeta. Klub to swoisty dom kultury, który ma tę dodatkową cechę, że jest polem do integracji jego członków.