10

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna - "Inicjatywa "Rzeczpospolita Obywatelska Dla Wszystkich"

"Rzeczpospolita Obywatelska dla Wszystkich"- bezpłatna pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wsparcie psychologiczne, pomoc prawna, pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych.
Gorzów Wielkopolski
www: http://www.bratkrystyn.pl/

Od stycznia z pomocy Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna skorzystało ponad 500 osób. Wspólne przygotowywanie podań, próśb i odwołań oraz reprezentowanie przed sądem czy w urzędzie - to tylko niektóre z działań, jakie na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa lubuskiego, świadczą jego pracownicy.

"Rzeczpospolita Obywatelska dla Wszystkich" to tytuł projektu, jaki realizuje gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna za pieniądze uzyskane w ramach programu "Warto być za!". Jego celem jest pomoc ludziom, zagrożonym marginalizacją społeczną w załatwieniu prostych spraw urzędowych, prawno - obywatelskich i sądowych.

Od stycznia, kiedy projekt wystartował, z pomocy w różnym zakresie skorzystały - bezpośrednio lub telefonicznie - ponad 500 osób. Zdecydowana większość z nich to ludzie o niskim wykształceniu, niezaradni życiowo, od wielu lat korzystający z różnych form pomocy społecznej.

Pracownicy Stowarzyszenia pomagają m.in. prawidłowo przygotować różnego rodzaju pisma do urzędów, instytucji publicznych lub sądu, uczestniczą bezpośrednio w załatwieniu spraw, np. poprzez wizyty w sądach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych i kancelariach prawnych. Osoby objęte opieką mogą liczyć także na porady psychologiczne. Złagodzeniu niekorzystnych stanów emocjonalnych (np. depresja, nerwice) służą indywidualne terapie.

Pomoc do potrzebujących płynie trzema kanałami. Najważniejszym z nich jest Regionalny Ośrodek Społeczno - Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO). Tam każdego dnia do dyspozycji wszystkich oczekujących pomocy czekają: pedagog, pracownicy socjalni, prawnik, terapeuta, socjolog, familolog oraz wolontariusze różnych specjalności. Ważnym kanałem kontaktu i pomocy jest Lubuska Infolinia Obywatelska. Pod specjalnym numerem telefonu 0800 215 400 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 można uzyskać porady dotyczące m.in. spraw prawnych, socjalnych, urzędowych. Działa także strona internetowa, dzięki której możliwy jest kontakt ze Stowarzyszeniem.