8

Pogotowie Społeczne - "Pomyślny start"

"Pomyślny start!" - program adresowany jest do dzieci w wieku od 2 do 6 lat z rodzin marginalizowanych i ich rodziców, którzy mieszkają w hotelu dla bezdomnych. Projekt zakłada utworzenie "Klubu Malucha" oraz zajęcia psychoedukacyjne i konsultacje wychowawcze dla rodziców.
Poznań
www: http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/

Od lutego w Pogotowiu Społecznym w Poznaniu działa Klub Malucha, w którym opieką objęte zostały dzieci z rodzin borykających się z problemem alkoholizmu, bezrobocia, a nawet bezdomności.

Klub działa od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00. Każdego dnia w organizowanych przez Klub zajęciach uczestniczy kilkadziesiąt dzieci w wieku przedszkolnym. Pod okiem pedagoga uczą się żyć jak ich rówieśnicy. Uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i ogólnorozwojowych. Dzieci malują, rysują, śpiewają i wykonują proste ćwiczenie fizyczne. Uczą się także dbać o higienę osobistą. Ważnym elementem edukacji są zajęcia z logopedy. Nad dziećmi czuwa psycholog.

Podopieczni Klubu Malucha chętnie uczą się wierszyków i piosenek. Dzieci miały okazję zaprezentować przed rodzicami to, czego zdążyły się już nauczyć. Klub zorganizował dla ich rodziców specjalny występ. Przedstawienie dostarczyło rodzicom wielu wzruszeń.

Jednym z założeń powstania Klubu Malucha jest zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy dzieci. Bez zmiany postawy rodziców terapia dzieci byłaby nie pełna i z dużym prawdopodobieństwem zakończyłaby się niepowodzeniem. Z myślą o nich Klub Malucha zorganizował zajęcia z psychologiem oraz pedagogami, na których dorośli uczą się jak zajmować się dziećmi, jak z nimi rozmawiać i w jaki sposób okazywać uczucia.

Organizatorzy akcji wierzą, że ich działania wzmocnią rodziny. Wspólna praca dzieci i rodziców otwiera możliwość wszechstronnego rozwoju dziecka, w tym przygotowanie do wejścia w system edukacji szkolnej.