4

Fundacja SYNAPSIS - Zespół środowiskowy jako szansa na pomyślny start życiowy dzieci z autyzmem i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu

"Zespół środowiskowy" - terapia małych dzieci z autyzmem w ich naturalnym środowisku.
Warszawa
www: http://www.synapsis.waw.pl/

Fundacja SYNAPSIS rozpoczęła terapię dwanaściorga dzieci z autyzmem zgodnie z opracowaną przez jej specjalistów metodą terapii.

Terapia odbywa się w ramach projektu "Zespół środowiskowy jako szansa na pomyślny start życiowy dzieci z autyzmem i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu". System opieki zwany Zespołem środowiskowym polega na poddaniu dzieci w bardzo wczesnym okresie życia intensywnej terapii w ich domach przy udziale rodziców. Według specjalistów Fundacji dziecko biorące udział w programie Zespołu środowiskowego, po blisko dwóch latach jest w stanie dołączyć do grupy rówieśniczej i podjąć edukację szkolną.

Leczeniem objęte zostały dzieci rodzin, które ze względu na trudne warunki materialne nie są w stanie zapewnić swemu autystycznemu dziecku odpowiedniej ilości zajęć terapeutycznych. Zorganizowanie opieki dla niepełnosprawnego autystycznego dziecka wymaga od rodziny dużych nakładów finansowych. Wielokrotnie jeden z rodziców musi zrezygnować z pracy. Projekt ma na celu przeciwdziałanie tego typu sytuacjom.

W naborze dzieci brano pod uwagę przede wszystkim diagnozę autyzmu dziecięcego, miejsce zamieszkania (preferowana była Warszawa ze względu na specyfikę terapii odbywającej się głównie w domach u dzieci), wiek dziecka (w momencie diagnozy nie mógł przekraczać 36 miesiąca życia, choć w uzasadnionych przypadkach możliwe było przyjęcie dziecka do 38 miesiąca) i sytuacja finansowa rodzin. Na podstawie tych kryteriów została wyłoniona grupa 12 dzieci z Warszawy. Najmłodszy uczestnik programu w momencie diagnozy miał 27 miesięcy, a najstarsze dziecko 38 miesięcy.

W pracę z dziećmi autystycznymi zaangażowanych jest ponad 40 osób. Są to terapeuci, odpowiedzialni za leczenie oraz stażyści, głównie studenci psychologii i pedagogiki, będący wsparciem dla terapeutów. Wprowadzanie stażysty-asystenta ma ogromne znaczenie dla wspomagania dziecka w kontaktach rówieśniczych oraz kształtowaniu umiejętności społecznych.

W ramach projektu zorganizowano także dla rodziców dzieci autystycznych "Klub rodziców", jako miejsca kształcenia i edukacji w zakresie choroby. W połowie marca rodziny zostały przeszkolone z wiedzy na temat autyzmu oraz metod terapii. Rodzice mieli możliwość wysłuchania cyklu wykładów i wzięcia udziału warsztatach poświęconych specyfice pracy z dzieckiem z autyzmem.