5

Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM - "Punkty Informacji Młodzieżowej"

"Punkty Informacji Młodzieżowej" - utworzenie punktów pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z wyborem kierunku studiów, pracy zawodowej i prawnym funkcjonowaniem w społeczeństwie.
Kielce
www: http://www.fundacjavive.com.pl/

Od początku roku w dwóch kieleckich szkołach działają Punkty Informacji Młodzieżowej, których zadaniem jest udzielanie uczniom porad prawnych, ekonomicznych i tych związanych z ich rozwojem w zakresie edukacji.

Punkty Informacji Młodzieżowej (PIM) otworzyła Fundacja Vive Serce Dzieciom. Powstały w dwóch kieleckich szkołach: VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

Przez pierwsze tygodnie Punkty nie działały w pełnym wymiarze. Przydzielone przez szkoły pomieszczenia wymagały kapitalnego remontu. W tym czasie Fundacja zorganizowała stałe konsultacje dla uczniów z prawnikiem i ekonomistą. Spotkania te odbywały się w gabinetach dyrektorów szkół, którzy zgodzili się je udostępnić do czasu oddania do użytku pomieszczeń przydzielonych na potrzeby PIM-ów. Uczniowie najchętniej korzystali z porad prawnika. Pytali o prawne regulacje dotyczące kopiowania plików muzycznych i filmowych z Internetu, zakupów za pośrednictwem sieci. Dużą popularnością cieszyły się także spotkania ze specjalistą od rachunkowości. Uczniowie uzyskali praktyczne wskazówki dotyczące zakładania własnej firmy. Czterech z nich otrzymało także pomoc w przygotowaniu własnych biznesplanów. Podczas warsztatów z psychologiem uczniowie kształtowali zdolności komunikacyjne.

Od 18 kwietnia PIM-y działają pełną para. W Punktach Informacji Młodzieżowej dyżurować będą przede wszystkim prawnicy, ekonomiści i doradcy zawodowi. Na uczniów czekać będzie także student-rezydent z kraju Unii Europejskiej, który odpowie na pytania o możliwości studiowania za granicą. Młodzież będzie mogła liczyć także na rozmowę z przedstawicielem Fundacji i pracownikiem kuratorium oświaty. PIM-y będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00.

PIM-y starają się także pomóc uczniom w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, takich jak przemoc czy bieda. Wśród wolontariuszy wyznaczonych do obsługi PIM-ów znaleźli się uczniowie pochodzący ze środowisk zaniedbanych. Praca ta daje im szansę na poprawę swojego losu w przyszłości.