7

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ "Moja szansa"

"Moja szansa" - utworzenie i prowadzenie wiejskiej świetlicy środowiskowej służącej realizacji zadań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży we wsi ślęcin w powiecie jędrzejowskim.
Kielce
www: http://www.kielce.caritas.pl/

Około 30% rodzin we wsi ślęcin w powiecie jędrzejowskim żyje na granicy ubóstwa, zmagając się z uzależnieniami, przemocą i bezrobociem. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Projekt "Moja Szansa" Caritas Diecezji Kieleckiej ma temu przeciwdziałać - poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wśród najmłodszych mieszkańców regionu.

Projekt "Moja Szansa" zakłada przygotowanie, a następnie prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży ze wsi ślęcin w powiecie jędrzejowskim w woj. świętokrzyskim. Opieką objętych zostanie blisko 35 osób, pochodzących z rodzin rozbitych, ubogich, zagrożonych marginalizacją i zmagających się problemem uzależnień.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Podopieczni świetlicy będą mogli uczestniczyć w zajęciach kółka teatralnego i w konkursach plastycznych. Organizowane będą dla nich także wyjazdy do kina i teatru. W programie przewidziane są także zajęcia profilaktyczne i prozdrowotne oraz wychowanie patriotyczne i prorodzinne. Wychowawcy zapewnią także pomoc przy odrabianiu zadań domowych. Ich wsparcie oraz kontakt z rówieśnikami będą służyć przygotowaniu podopiecznych świetlicy do życia w społeczeństwie. Projekt "Moja Szansa" ma przyczynić się do zmniejszenia obszaru ubóstwa i patologii oraz do wyrównania dysproporcji pomiędzy dziećmi z terenów miejskich i wiejskich. W projekcie przewidziane są także działania na rzecz integracji środowiska lokalnego.

Opis projektu:

Głównym celem projektu pn. "Moja szansa" jest utworzenie i prowadzenie nowej placówki - wiejskiej świetlicy środowiskowej służącej realizacji zadań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży. Działania będą skierowane do grupy 35 dzieci i młodzieży ze wsi ślęcin z rodzin zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym, patologicznych, rozbitych, uzależnionych, ubogich.