7

Stowarzyszenie Terapeutów

System wsparcia społecznego na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
Warszawa, woj. mazowieckie
www: http://terapeuci.ngo.org.pl/

Założenia projektu

Działania w ramach projektu zmierzały do niwelowania skutków życia w trudnych warunkach materialnych spotęgowanych występowaniem niepełnosprawności w rodzinie. Program skierowany był do: osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i otoczenia. Główne działania podejmowane w ramach projektu to:

  • spotkania terapeutów z rodzinami;
  • konsultacje środowiskowe;
  • grupowa terapia zajęciowa;
  • staże dla wolontariuszy i zajęcia seminaryjno-wykładowe.

Stan realizacji projektu

Początkowe działania w ramach naszego programu polegały na rekrutacji i szkoleniu wolontariuszy.

Odpowiednio przeszkoleni wolontariusze zostali wprowadzeni do rodzin osób chorych na autyzm, wspierając oddziaływania terapeutyczne i budując system wsparcia społecznego. 3 miesiące po rozpoczęciu programu, jego efekty zaskoczyły organizatorów - "Nie spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania. Zapotrzebowanie na indywidualnego asystenta-wolontariusza przerosło nasze oczekiwania" - mówi Piotr Krawczyk - prezes Stowarzyszenia. Oddziaływania środowiskowe podbudowane są codziennymi zajęciami dla grupy podopiecznych w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów.

W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania terapeutów z rodzicami i działania edukacyjne w środowisku społecznym. Realizatorzy programu już na obecnym etapie, dostrzegają zmiany w postawach otoczenia społecznego osób z autyzmem.

Osoby z autyzmem biorą udział w treningu umiejętności społecznych, terapii zajęciowej, symulacji sensorycznej i muzykoterapii.