4

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

"Strefa równych szans" - Wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa w klubie dla młodzieży "Strefa" w Raciborzu
Racibórz, woj. śląskie
www: http://www.pomocnadlon.raciborz.com.pl/

Założenia projektu

Celem projektu było wyrównanie szans dzieci i młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym. Program zmierzał także do ograniczenia przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Dodatkowym celem było także zmniejszenie barier komunikacyjnych i zjawiska marginalizacji młodzieży niesłyszanej i niedosłyszącej. Planowane działania to:

  • stworzenie możliwości kontaktu i bezpośredniego udziału w życiu kulturalnym: teatr z elementami pantomimy, muzyka, taniec;
  • profilaktyka skierowana do młodzieży i ich rodzin ze środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz innymi uzależnieniami;
  • zorganizowanie bezpłatnej pomocy w nauce.

Stan realizacji projektu

Realizacja Projektu w styczniu i Lutym 2007.

W styczniu i lutym odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna połączonych z wizją lokalną pomieszczeń Klubu dla Młodzieży Strefa przy ul. Żółkiewskiego 22 w Raciborzu. Na dużej sali zamontowaliśmy lustra jako pomoc dydaktyczną dla warsztatów tanecznych. W styczniu i lutym pracę Klubu ograniczono do cotygodniowych korepetycji.

Realizacja projektu w marcu 2007 roku.

W marcu rozpoczęto prace remontowe instalacji elektrycznej. Zainstalowano także system monitoringu na dużej sali.

Dwóch członków Stowarzyszenia uczestniczyło w zajęciach Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie. Młodzież uczyła się tam sposobów promowania stylu życia wolnego od nałogów w środowisku lokalnym. Doświadczenie zdobyte w szkole liderów młodzież będzie wykorzystywała w trakcie zajęć Klubu.

W porozumieniu z pedagogami szkolnymi oraz kuratorami sądowymi przeprowadziliśmy nabór młodzieży do zajęć w klubie. Równolegle prowadzono korepetycje dla młodzieży.

Realizacja projektu w kwietniu 2007.

W kwietniu kontynuowaliśmy prace instalacyjne. Pomimo trwających prac remontowych rozpoczęto zajęcia z młodzieżą. Aktualnie przeprowadzany jest nabór do sekcji muzyczno teatralnej oraz wokalnej. Wstępnie ustalono terminy spotkań z Anną Wyszkoni - liderką zespołu Łzy oraz Marzeną Korzonek. W kwietniu podjęto także działania zmierzają ce do zaproszenia w ramach teatru profilaktycznego Jarka Wajka - członka grupy Oddział Zamknięty, który prowadzi z młodzieżą zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.

W kwietniu otrzymano informację o przyznaniu 52 tys. zł dotacji od Urzędu Miasta Racibórz. Środki te będą również przeznaczone na realizację projektu.