3

Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono

"Patrz przed siebie!"
Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
www: http://ppbszczytno.eu/

Założenia projektu

Projekt związany był z problematyką bezrobocia i ubóstwa w regionie. W ramach programu planowano następujące działania:

  • Pomoc dzieciom ze środowisk zaniedbanych z nikłymi perspektywami na pomyślną realizację swej dorosłości. Planowano m.in. otwarcie dzielnicy środowiskowej dla 80 osób, gdzie młodzież przy wykorzystaniu Internetu pobudzi swoje zainteresowania i ambicje;
  • Pomoc 60 niepełnosprawnym w ramach terapii zajęciowej połączona z próba możliwości nauki zawodu i zdobycia pracy droga internetową;
  • Pomoc psychologiczna w postaci grup wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, starszych samotnych osób i ofiar patologii w rodzinie;
  • Działania skierowane na zmianę postaw i aktywizację bezrobotnych.

Stan realizacji projektu

Projekt przewiduje szereg działań szkoleniowych. Dotyczy problematyki bezrobocia i związanego z tym ubóstwa w regionie.

W ramach projektu "Warto być za" podpisaliśmy umowę z Bankiem Żywności w Olsztynie, dotyczącą bezpośredniej pomocy najbiedniejszym rodzinom z powiatu szczycieńskiego. Są to paczki z żywnością dla uczestników organizowanych przez nas grup wsparcia i szkoleń. Plan zakładał objęcie pomocą około 2000 osób (400 do 500 rodzin). Do tej pory artykuły żywnościowe zostały przekazane dla dwóch i pół tysiąca osób. Były to: mąka, makaron, cukier, ser, kasza, mleko.

Program "Niepełnosprawny nie znaczy inny", prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ramach projektu "Warto być za". Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem niepełnosprawnych. 40 osób w 5 grupach doskonali swoje umiejętności z zakresu wykorzystania Internetu w celach: pozyskiwania informacji, poznania możliwości efektywnego spędzania wolnego czasu i rozwoju indywidualnych zainteresowań. Otwarcie się na świat i komunikacja z innymi niepełnosprawnymi, zwiększa szansę na zatrudnienie. Beneficjentka programu - Dorota Koziarek przyznaje: "jestem bardzo zadowolona, to jest przygotowanie do zawodu. Takie szkolenie zwiększa moje szanse na podjęcie pracy. Mam świadomość, że nie będę pod opieką rodziców przez całe życie i kiedyś będę musiała poradzić sobie sama". Andrzej Brzozowski podkreśla: "czas spędzony na zajęciach i praca przy komputerze to szansa na przyszłość. Po zakończeniu szkolenia chciałbym kontynuować naukę na poziomie wyższym". Sebastian Wójcik uważa, że: "szkolenie informatyczne dało mu możliwość podniesienia umiejętności obsługi komputera, na co dotychczas nie mógł się zdobyć"; Szymon Kulas dodaje: "jestem zadowolony z tego szkolenia. Mogę się wiele nauczyć, a w przyszłości może tą wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej".

Działanie realizowane przez partnera w projekcie - STOWARZYSZENIE UCZEŃ przy S.P. Nr 3 w Szczytnie, to praca z dziećmi z najuboższych rodzin. Wykorzystanym w niej narzędziem jest komputer i Internet. Stowarzyszenie stworzyło dzieciom możliwość wyjścia poza granice własnego środowiska, miasta, odkrycia nowych perspektyw i nawiązania rozległych kontaktów z rówieśnikami. To "okno na świat" pobudza w dzieciach ciekawość, chęć poznania innego życia, skłania do nauki i poszukiwania własnego miejsca w przyszłym dorosłym życiu.