5

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Wsparcie samotnych matek zagrożonych wykluczeniem społecznym
Sosnowiec, woj. śląskie
www: http://www.aktywnekobiety.org.pl/

Założenia projektu

Celem projektu było stworzenie systemu wsparcia ubogich samotnych matek w Sosnowcu, który przyczyniłby się do osłabienia zjawiska marginalizacji kobiet w społeczności lokalnej Zagłębia. Ponadto celem projektu było zwiększenie samodzielności i niezależności samotnych matek, osłabienie poczucia bezradności i osamotnienia, zwiększenie ich umiejętności wychowawczych. W ramach projektu przewidywano przeprowadzenie medialnej kampanii informacyjnej na śląsku, treningów życiowych dla samotnych matek, uruchomienie i udostępnienie publikacji książkowych w ramach biblioteki Aktywnej Mamy oraz powstanie i funkcjonowanie grupy samopomocowej.

Stan realizacji projektu

Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia dla ubogich samotnych matek z Sosnowca i okolic.

W połowie lutego zorganizowałyśmy spotkanie Grupy Zarządzającej projektem z grupą samotnych matek, w celu przeprowadzenia diagnozy ich potrzeb. Następnie zakupiłyśmy wyposażanie niezbędne do realizacji projektu: regały, stoły, komputer, krzesła, książki i czasopisma do Biblioteki Aktywnej Mamy. Urządziłyśmy także dziecięcy pokój zabaw.

Promocja projektu objęła: opracowanie tekstowe i graficzne oraz druk ulotki, plakatu, teczek i notesów promocyjnych; realizacja dwóch sesji fotograficznych samotnych matek; opracowanie logotypu, bannerów na strony www, modułów reklamowych, banneru zewnętrznego a także wykonanie planszy promującej projekt. Zakupiłyśmy moduł reklamowy w "Gazecie Wyborczej" oraz domenę www. samotnematki.pl, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące projektu. Otrzymałyśmy zgodę na powieszenie banneru zewnętrznego w centrum Sosnowca.

Nasz projekt promowałyśmy również podczas Rozrywkowo-Rozwojowego Festiwalu PROGRESSteron, którego odbiorczyniami była grupa 660 kobiet z całego Śląska.

Po opracowaniu newslettera projektu, rozesłałyśmy drogą mailową informacje o "Nie jesteś sama" do ok. 1000 kobiet. Dystrybucja plakatów i ulotek miała miejsce w śląskich i zagłębiowskich przedszkolach, szkołach, ośrodkach zdrowia oraz ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowych.

Obecnie jesteśmy na etapie formowania dwóch grup warsztatowych - analizujemy formularze zgłoszeniowe i przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami na uczestniczki projektu, które wypełniły ankiety rekrutacyjne.