9

Fundacja Kamelot

"Boso, ale w ostrogach"
Ozorków, woj. łódzkie
www: http://fundacjakamelot.4alt.pl/

Założenia projektu

Celem projektu było podniesienie umiejętności godnego korzystania ze swoich praw oraz wzrost świadomości istnienia obowiązków obywatelskich w procesie aktywnego samodzielnego rozwiązywania trudnych spraw 300 osób bezrobotnych w wieku 25-60 lat, mieszkańców regionu. Program "Boso, ale w ostrogach" zakładał udzielanie porad osobom wykluczonym społecznie w Biurze Porad Obywatelskich oraz w domu zainteresowanego. Porad udzielało sześciu doświadczonych doradców i wolontariuszy.

Stan realizacji projektu

W ramach projektu "Boso ale w ostrogach" udzieliliśmy 246 porad osobom bezrobotnym w Biurze Porad Obywatelskich w Ozorkowie. Sprawy są na bieżąco weryfikowane przez niezależnych prawników, dzięki realizacji projektu Związku Biur Porad Obywatelskich, dotyczącego podnoszenia jakości usług BPO-sów.

Wyodrębniliśmy kategorie spraw, które są najczęstszym problemem dla naszych klientów. Jest to pomoc społeczna, rodzina i mieszkania. Pozwoliło nam to stworzyć roboczą wersję poradnika, który zawiera opis tych problemów i sposobów na ich rozwiązanie, w oparciu o lokalne realia. Poradnik zostanie oddany do druku w maju b.r.

Przeprowadziliśmy również szkolenia doradców w zakresie udzielania porad w domu klienta, dzięki którym unikniemy pracy "akwizytorskiej". W tym celu odbyliśmy wiele spotkań promocyjnych w wiejskich organizacjach społecznych. Zaowocowało to telefonami klientów, którzy zamawiają wizytę telefonicznie, co znacznie ułatwia naszą pracę.

Projekt, oprócz konkretnej pomocy w trudnych indywidualnych sprawach, bardzo mocno wspiera psychicznie naszych beneficjentów. Uczy ich, że nie trzeba się wstydzić, że można godnie korzystać z pomocy, a dzięki wizytom w ich domach - nie narażając się na plotki.