1

Fundacja JP II "Wzrastanie"

Przygotowanie mieszkań chronionych dla usamodzielnionych podopiecznych domów dla dzieci
Łopuszka Mała, woj. podkarpackie
www: http://www.wzrastanie.com.pl/

Założenia projektu

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu usamodzielniających się wychowanków domów dla dzieci. Projekt skierowany był do młodzieży z województwa podkarpackiego, zagrożonej bezdomnością i patologiami. W ramach projektu zaplanowano remont budynku i przeznaczenie go na mieszkania chronione dla młodzieży. Młodzi ludzie zyskają dzięki temu miejsce, w którym będą mogli mieszkać do czasu zakończenia nauki, podjęcia pracy, uzyskania własnego mieszkania i usamodzielnienia się. Zwolnione mieszkania chronione zajmą kolejni dorastający wychowankowie domów dziecka. Na przydział mieszkań będą miały wpływ wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów na studiach.

Stan realizacji projektu

Dotychczas wykorzystane zostały środki finansowe w wysokości 200 tys. zł, głównie na adaptację budynku w Rakszawie na mieszkania chronione dla obecnie studiujących - byłych podopiecznych prowadzonego przez Fundację "Wzrastanie" Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej k/ Przeworska, woj. podkarpackie.

Administracja samorządowa nie zapewnia mieszkań naszym usamodzielnionym podopiecznym, którzy obecnie kontynuują edukację na studiach wyższych. Pozostają oni pod dalszą opieką Fundacji. Do Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej przyjeżdżają tak, jakby przyjeżdżali do rodziny, a więc na wszystkie ferie i święta i zawsze wtedy, kiedy potrzebują pomocy. Z myślą o nich Fundacja podjęła zadanie przygotowania mieszkań chronionych. Uzyskana I Nagroda w Konkursie "Warto być za" oraz zaangażowanie różnych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, pomogły w zrealizowaniu części przedsięwzięcia Fundacji. Tym samym ziściło się marzenie młodych o "własnym kącie". W maju b.r. do użytku zostanie oddanych 5 mieszkań. Będą to 2 mieszkania 2 - pokojowe z kuchnią i łazienką oraz 3 mieszkania 1-pokojowe, każde także z kuchnią i łazienką.

W mieszkaniu 2- pokojowym zamieszka Ela i Tomek ( po zawarciu związku małżeńskiego). Ela jest studentką wydziału pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Tomek studiuje w Rzeszowie.

Do drugiego mieszkania 2-pokojowego wprowadzą się Tomek i Łukasz - studenci I i II roku Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie. W mieszkaniu na parterze zamieszka Mateusz - student I roku prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na I piętrze zamieszka Dorota - studentka II roku socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Romek, który w miesiącu maju przystąpi do egzaminu dojrzałości i prawdopodobnie podejmie studia na Politechnice Rzeszowskiej.

Mieszkania wyposażymy w niezbędne meble oraz kuchnie elektryczne, lodówki i pralki.

Należy też podkreślić, że nasi podopieczni aktywnie włączyli się do wykonywania niektórych robót budowlanych przy adaptacji budynku, na łączną kwotę 40 tys. zł.