2

Fundacja Dom Wspólnoty Chleb Życia

Ośrodek Pracy i Edukacji
woj. świętokrzyskie
www: http://www.chlebzycia.org.pl/index.php

Założenia projektu

Celem projektu było długoterminowe wsparcie ubogich. Program skierowany był do osób źle wykształconych i bezradnych - bezrobotnych bez zawodu, mieszkańców przeludnionych gospodarstw rolnych oraz młodych bezdomnych i wychowanków domów dziecka. Miejscem realizacji projektu było województwo świętokrzyskie. Fundacja zaplanowała stworzenie Ośrodka zapewniającego edukację i prace dla 60 osób rocznie. Każda z nich zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności rzemieślnicze oraz otrzyma świadectwa i zaświadczenia. Dofinansowanie zostało przeznaczone na wyposażenie i dostosowanie zbudowanego przez Fundacje budynku oraz na szkolenia zawodowe.

Stan realizacji projektu

W ramach naszego projektu, równolegle prowadziliśmy koordynację trzech modułów: budowy hali, szkoleń dla pracowników i poradni dla bezrobotnych. Dodatkowo, podjęliśmy niektóre działania związane z promocją projektu na terenie powiatu opatowskiego i bardzo wstępne działania związane z organizacją uroczystości otwarcia Centrum.

Budowa

Zostały zakończone wszystkie prace instalacyjne, które należało wykonać przed zrobieniem wylewki pod posadzki. Zakończono prace przy wylewkach, postawiono główne ścianki działowe. Prace przy montażu systemu ogrzewania i systemu wentylacji są mocno zaawansowane.

Szkolenia

Zakończono szkolenie w zawodzie murarz - tynkarz. Aktualnie trwa szkolenie w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Oba szkolenia prowadzone są przez instruktorów Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali, bądź otrzymają stosowne zaświadczenia. Opracowany został wstępny program planowanego na maj szkolenia w zawodzie stolarz. Zakupiono już materiały na to szkolenie. Powstała także wstępna lista zainteresowanych.

Poradnia

Poradnia jest czynna raz w tygodniu. Dyżurują w niej dwie osoby: psycholog i doradca zawodowy. Z jej usług korzystają zarówno kursanci jak i pracownicy. Okazjonalnie czynią to również okoliczni mieszkańcy, w tym mieszkańcy schronisk dla bezdomnych.

Inne działania

Została podpisana umowa partnerska pomiędzy Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy a Fundacją, w rezultacie której informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa: www.opatow.pl.

Projekt spotkał się z zainteresowaniem lokalnych mediów. 11 kwietnia b.r. pracownicy Starostwa Powiatowego zorganizowali mini konferencję prasową z udziałem koordynatora projektu. Przygotowują także wizytę dziennikarzy w Jankowicach (miejsce budowy hali).

Podjęto wiele działań zmierzających do pozyskania darowizn rzeczowych.