Zobacz, gdzie dotarła pomoc!
Inicjatywa "Warto być za!" zasiała swe ziarno, które kiełkuje!

Zobacz film


Koordynatorka programu:

Agnieszka Mosiniak-Chołdrych
specjalista ds. public relations
Kompania Piwowarska SA
ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań
tel. 61 66 77 934
tel. 609 451 330
e-mail: agnieszka.mosiniak-choldrych@kp.sabmiller.com

„Warto być za” w okresie zmian – obecnie trwają prace nad nowymi koncepcjami i rozwiązaniami.

Szanowni Państwo,

Skala prowadzonych i wspieranych przez Kompanię Piwowarską działań społecznych jest szeroko zakrojona. Zależy nam, aby jak najskuteczniej wspierać osoby potrzebujące i rozwijać inicjatywy, które trafnie odpowiadają na potrzeby bliskich nam społeczności lokalnych.

Jedną z takich działań jest inicjatywa "Warto być za!" istniejąca od 2006 roku, która wspiera osoby najbardziej potrzebujące, żyjące poza nawiasem społeczeństwa oraz zagrożone marginalizacją. Pomoc ta udzielana jest poprzez organizacje pożytku publicznego, które są specjalistami w tej dziedzinie.

Podstawą programu jest konkurs projektów o długofalowym działaniu, dotyczących rozwiązywania problemów szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Dzięki konkursowi Kompania Piwowarska pomogła wesprzeć około 12.000 potrzebujących osób, poprzez oddaną pracę ludzi z 42 organizacji z całej Polski.

Po intensywnych pięciu latach prowadzenia programu postanowiliśmy go wnikliwie ocenić. Jesteśmy w trakcie analizy i ewaluacji „Warto być za!”. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych środowisk społecznych, aby uzyskać cenne informacje dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w programie, by jeszcze skuteczniej wspierać ludzi. Zależy nam na tym, aby środowiska, z którymi na co dzień współpracujemy miały wpływ na kształt podejmowanych przez nas działań.

Prosimy o cierpliwość, śledzenie kolejnych informacji na stronie www.warto.eu oraz dzielenie się uwagami dotyczącymi realizacji programu drogą mailową na adres:
agnieszka.mosiniak-choldrych@kp.sabmiller.com